Nguồn gốc cờ domino

Nguồn gốc cờ domino và cách chơi.

Giới thiệu nguồn gốc cờ domino

Nguồn gốc cờ domino được xuất xứ đầu tiên tại Trung Quốc vào thế kỷ 12 và đến thế kỷ 18 cờ domino hiện đại lần đầu có mặt tại Ý. Nhưng cờ domino của Trung Quốc ai đã phát triển thành game cờ domino hiện đại ngày nay thì vẫn chưa có câu trả […]